ceipvendadarabi@educaib.eu

 

Optimitzat per

 

Serveis

MENJADOR . . . . . . . . . . . . . .

PRESENTACIÓ de FUNCIONAMENT DEL MENJADOR.
Horari de menjador/ custòdia
El menjador / custòdia comença a les 14 Hores
i té una duració de dos hores. Sortida a les 16 H.
A partir de les 15:30 H , es pot començar a recollir els alumnes.

L’ hora màxima de recollida són les 16 H.
La norma aprovada pel Consell Escolar del Centre és: a partir d’ aquesta hora es podrà cobrar una quota per la utilització del servei de custòdia fora de l’ horari del menjador/ custòdia. Aquesta quota serà sempre un mínim de 15 minuts.
PREUS ESTIPULATS PEL CONSELL ESCOLAR per retards en la recollida d'infants:
15 minuts 15 €
30 minuts 30 €.

El servei de menjador funciona amb una APP


ESCOLA MATINERA

L’ Escola matinera és un servei d’ acollida.
L’ horari d’ entrada és a aquest moment a les 8 hores del matí.
L’ entrada és per la porta principal.
A les 9 H. la monitora/ es entrega/entreguen els alumnes a les seves tutores.Pagaments:
Pagament a la compta de l’ escola BANKIA Núm ES84 2038 3386 9160 0036 3610


Mensualment: 35
Els eventuals: 2,50 €
dia

TRANSPORT

Línees d’autobús:

Sortida Es Canà. Parada:Parada de Taxis.


Sortida Cala Llonga. Parada:Parada de Taxis.


Sortida Siesta. Parada: Residència Santa Eulària.

És un servei gratuït.

 

 

Activitats Extraescolars
 

 

El Consell Escolar de centre i l’ APIMA de l’escola els informa que les activitats extraescolars del nostre centre començaran en octubre. Hi haurà activitats per a infants i per adults.
Aquestes activitats no van destinades només als nostres alumnes i pares; poden participar si queden places qualsevol infant i adult de fora del centre. Les activitats estan condicionades al número mínim d’inscripcions que pot fer anul•lar-la ho alterar l’horari agrupant els infants.

Setmana de portes obertes: del 30 de setembre al 4 d’octubre.
Vine a provar de forma gratuïta !!


Les activitats proposades són:

 

Activitats per INFANTS.

JUDO Escola federada:

Dilluns i dimecres de:
• 16:00 a 17:00h classe per a nens i nenes de 4-6 anys.
Aquest grup realitza un treball psicomotriu complet, s’introdueixen en aquesta disciplina i els seus valors des d’una perspectiva lúdica, però a la vegada reglada i els més grans entren en el món del judo esportiu bàsic i millora en l’aprenentatge tècnic.

• 17:00 a 18:00h classe per a nens i nenes de 7 a 11 anys.
També des d’una perspectiva lúdica aquest grup entra en el món del judo esportiu i millora en l’aprenentatge tècnic, cercant una millor competència.


• 18:00 a 19:00 classes per al•lots de +12 anys i adults.
És una classe que s’adapta als diferents practicants. Des del judo de competició per als més joves fins a un judo més recreatiu, judo de manteniment físic i també el judo aplicat a la defensa personal.


Dimarts i dijous de:
• Entrenaments programats pels alumnes d’escola que participen en competicions federades.

És obligatori tramitar la llicència federativa amb el segur esportiu per participar en aquesta activitat. Aquesta activitat començarà el 28 de setembre.

L'EJVA, que digireix l'activitat de judo, està homologada per la FBJ i LA RFEJ.

 

 

BALLET Ana Ibiza.
Dimarts i dijous


• 16:00 a 17:00h classe per a nens i nenes de nivell avançat.
• 17:00 a 18:00h classe per a nens i nenes de nivell inicial.


 

 

 

Activitats per ADULTS.

JUDO

I JUDO APLICAT A LA DEFENSA PERSONAL

Escola federada:

Dilluns i dimecres de 18:00 a 19:30 classes per +12 anys i adults.

És una classe que s’adapta als diferents practicants un judo més recreatiu, de manteniment i amb el judo aplicat a la defensa personal i preparació tècnica.

És obligatori tramitar la llicència federativa amb el segur esportiu per participar en aquesta activitat.

 

I CURS INTENSIU DE DEFENSA PERSONAL PER DONES.
Organitzat en conjunt des de l’APIMA i el nostre Club de Judo.
Haurà servei de jocs/custodia per infants. Curs de curta durada. Al mes de novembre.


NOTA:
• Recollir la INSCRIPCIÓ en secretaria o en les activitats, s’ha d’omplir la fitxa d’inscripció i lliurar en secretaria del centre o al professor de l’activitat.

• Les activitats estan condicionades al número mínim d’inscripcions que pot fer anul•lar-la ho alterar l’horari agrupant els infants.

• Es recorda que les APIMES del municipi de Santa Eulària des Riu formen una xarxa d’associacions i comparteixen les seves condicions especials pels seus socis, compartint les condicions als diferents associats i obrint les portes a totes les activitats organitzades als diferents centres educatius del nostre municipi.

Els pagaments:

Gestionades per la nostra APIMA

•Els pagaments de quotes de BALLET, INFORMÀTICA EDUCATIVA, CANTA-JOCS I TEATRE s’han de fer a l’oficina de l’APIMA el primer dilluns i dimarts de cada mes de 16:00 a 18:00h


 

 

 

 
 
  Site Map