Revista, curs 09-10

 

1. Editorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2


2. Index. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3


3. Tallers intercicle E.I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5


4. Què bó! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6


5. Dalt vila.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7


6. El mercat.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8


7. Els Fenicis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,10


8. Les classes de 5 anys.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,13


9. Dia de la Pau.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-16


10. Toca-toca rèptil.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17, 18


11. Un dia a la classe de 2n A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-21


12. Un dia a la classe de 3r.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 23


13. Escriptors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24-27


14. Civilitzacions.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28


15. Democràcia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29, 30


16. Ecosistemes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31


17. Relleu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32


18. Prehistòria.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33


19. Feixes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34


20. Sistema solar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35


21. La banda del patio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36, 37


22. Viatge final de curs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38-42


23. Aula multisensorial.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 44


24. Anglès a l'escola d'Arabí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45, 46


25. Funny English. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47


26. Judo divertit.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48


27. Consells per als pares.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49


28. Millora del rendiment acadèmic.. . . . . . . . . . . . . . . . . 50-52


29. Entreteniments... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53-56

Revista, curs 08-09

 

 
 
  Site Map