ceipvendadarabi@educaib.eu

 

Optimitzat per

 
Benvolgudes famílies,

Seguint les indicacions de la Conselleria d'Educació, totes les activitats lectives presencials, les activitats extraescolars, etc. estan suspeses fins dia 27 de març inclòs.

COMUNICATS:

 

 

NO ESTEM DE VACANCES, ni l'alumnat ni el professorat.

Insistiu als vostre fills/es d'aquest fet.

Qualsevol canvi que es produeixi us el comunicarem a través dels mitjans oficials: Gestib, correu electrònic, plana web.

Durant aquest temps seguiu les instruccions de la Conselleria de Sanitat en tot moment respecte al tractament de la malaltia.

No feu cas de la rumorologia i consultau sempre fonts autoritzades:

http://www.caib.es/sites/coronavirus/es/portada/

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm

És responsabilitat de tots.

ÀNIM !!!

CEIP VÉNDA DA'ARABÍ