ceipvendadarabi@educaib.eu

 

Optimitzat per

 
 
 

Horari - Anar-hi

Serveis - Anar-hi

 

INFORMACIÓ CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE.

El col·legi és de titularitat pública.
Etapes: E. Infantil i Primària.

Col·legi Públic d’Educació Infantil i Primària “Vénda d’Arabí”.
Camí Can Frígoles s/n. o carrer Rafael Sainz de la Cuesta.
07840 Santa Eulària des Riu.
Telèfon: 971 332829.
Fax: 971 319798.
www.ceipvendadarabi.es
ceipvendadarabi@educaib.eu

TRETS D’IDENTITAT DEL CENTRE, PROJECTES, LÍNIA METODOLÒGICA, SERVEIS I INSTAL·LACIONS.

El nostre centre comença a funcionar el curs 2005-2006.

El centre forma part del Projecte Xarxipèlag de les Illes Balears, que permet portar a terme un Programa de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació a tot el centre. El Centre té la infraestructura necessària per dur-lo a terme de forma optima. El centre s’ha plantejat com a objectiu que aquest projecte sigui significatiu a L'Educació Infantil i Primària és per aquesta raó que hi tenim dins el nostre horari sessions de treball a educació infantil i sessions de suport informàtic (TIC TAC) a les assignatures instrumentals a educació primària que apareix com a SIAI als nostres horaris.
Disposam de pagina WEB i alguns blocs que són una eina de futur i comunicació important al igual que la nostra revista escolar digital.

També estam immersos en el Projecte d’educació Eco Ambiental de les Illes Balears per fomentar una educació de respecte al medi als animals,les plantesn i per una economia sostenible.
Hem participat en el projecte Entre Illes, a les activitats culturals de l'ajuntament i d’altres institucions, a més a més, l’escola esta immersa en la incorporació en el Projecte de Gestió de Qualitat que trobam farà funcionar al centre d’una forma molt organitzada i ajudarà al centre a millorar cada any. Estam obert a incorporar-nos a altres projectes que el claustre de mestres consideri oportú i es valoren de forma positiva per la nostra comunitat educativa.

El nostre projecte educatiu incentiva l’esport, els hàbits de vida saludable, l’educació en valors i la convivència.
Cada curs fem un centre d'interes comú, clau en l’organització pedagògica del col•legi ja que esdevé el centre d’interès per tot un curs acadèmic, implicant totes dues etapes educatives, amb les següents temàtiques: un país, el medi ambient, la cultura popular, l’educació artística amb un gran geni de la humanitat o qualsevol altre projecte consensuat pel claustre i que sigui d’interès comú.

Altres projectes de treball que estan funcionant en la nostra escola fa més d'un curs són:
Projecte de convivència.
Comissió Eco ambiental amb treballs d' hort, jardineria, reciclatge, estalvi energètic, galliner i compostatge entre altres.
Treball per tallers.

Projecte Xarxipelag 2.0
Comissió de foment de la lectura, normalització i biblioteca.
Diades Culturals amb Jornades de Portes Obertes.

Innovació pedagogica, escola activa.

Agenda 21 amb l'Ajuntament.

També integram a l'itinerari educatiu dels nostres infants diferents activitats i projectes educatius que es realitzen als diferents nivells: Protagonistes amb les famílies, Racons Treball en tallers,Treball cooperatiu, Projecte nom de la classe, Historia del nom dels infants," per què em dic així?", llibre viatger, Camp d’aprenentatge de Sa Cala, Tallers de cuina, Tallers de cultura popular, Cor de Nadal, Jornades esportives, Viatge fi de curs, Jornades culturals, Festivals Escolars, Activitats en Cala Jondal, Projectes Científics, Jornades educació ambiental... que es podem modificar segons el curs.

En relació a la cultura, l’escola fomentarà el coneixement de la cultura pròpia de l’illa, som un centre d'immersió lingüística en llengua vernacula, tant pel que fa a aspectes lingüístics, com pel culturals, festes, tradicions..., aprofitant totes les ofertes que ens facin les diferents institucions (Ajuntament, Consell Insular...) integrant-les en les programacions de l’escola.
Segons el nostre PEC la llengua vehicular del centre és la llengua catalana i compta amb un Projecte d'Immersió Lingüística a Educació Infantil i Primària, el PL de centre es va revisar fa dos cursos, i impulsa la integració en la nostra llengua i l'anticipació de l'anglès en l'etapa d'educació infantil. El PEC planteja una metodologia oberta i flexible que respecti el ritme d’aprenentatge de cada alumne, coeducativa, crítica, autònoma, responsable, descobridora, participativa, socialitzadora amb una coherència que intentam plasmar en les PA i PGA cal fer un pas endavant cap a una escola més activa.
L’escola es vol caracteritzar com a un centre dinàmic, obert (és important incentivar la participació de les famílies), integrador i respectuós amb la multiculturalitat, afavorint la integració i participació dels alumnes dins el nostre àmbit cultural. És un centre que respecta el pluralisme ideològic, es declara aconfessional. Potenciarà els valors democràtics, la solidaritat, es fomentaran actituds de civisme i diàleg, l’educació no consumista, una actitud de respecte i coneixement del nostre entorn natural, fomentant actituds ecologistes. S’incentivarà l’esport, els hàbits de vida saludables, les capacitats expressives creatives, l’educació en valors i la convivència. La nostra escola cerca una formació competencial. Respecte a les activitats complementàries es valora i es realitza un seguiment de la seva coherència i estructura per donar un itinerari adequat pels infants, sortides, jornades, projectes i diades culturals en les quals participen les dues etapes educatives i d’altres més específiques al seu cicle o nivell: camp d’aprenentatge, tallers ambientals, sortides...
Respecte a la documentació de centre cal una revisió de alguns documents. Els documents claus que marquen la vida del centre són:PGA i memòria. Le SGQ també és una gran ajuda.
Les dotacions necessiten d'una renovació, com continuar també incrementant gradualment la dotació de diferents materials didàctics per impulsar l’evolució metodologica cap a una escola molt més activa en la qual cosa estem treballant constantment.
És molt important organització dels espais i el temps per poder assolir tots els reptes que sens plantegen. L'escola vol fer canvi a nivell metodològic, potenciar el treball cooperatiu, aprenentatge basat amb la resolució de problemes, desenvolupament de la creativitat, desenvolupament de projectes, potenciar l'experimentació, tallers, espais educatius, tot des de un mètode eclèctic i propi del centre. Etapa que afronten amb unes expectatives elevades i per cercar una millora significativa de la nostra feina. És important lluitar tots junts de forma efectiva i afectiva perquè l'escola sigui innovadora, amb una gestió de qualitat i amb bons resultats, però com sempre sense oblidar l’ aspecte emocional dels alumnes, atès que treballem amb infants, volem que el seu pas per les nostres mans sigui una etapa feliç a les seves vides. Per tot això és important crear un bon clima de treball, cercant espais de comunicació entre els mestres, de col·laboració, de relació ... atès que la nostra feina encara que és molt satisfactòria té un gran desgast en el camp emocional.
Finalment, dir que l’escola es planteja i es plantejarà una actitud crítica i reflexiva en tot el procés educatiu, analitzant per exemple si les nostres accions educatives són o no sexistes, integradores, cooperatives... per tal de modificar-les.
.


L’escola té els següents serveis:


ESCOLA MATINERA. Per Infantil i Primària.


MENJADOR. Per Infantil i Primària.


SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR per a Educació Primària.

 

 

L’escola té un pla d’activitats extraescolars i complementàries.

Activitats Extraescolars.

Activitats per INFANTS.


JUDO

Escola federada. Dilluns i dimecres.

BALLET:
Dimarts i dijous.


Patins
Dijous

Activitats per ADULTS.

JUDO I JUDO APLICAT A LA DEFENSA PERSONAL

Escola federada.
Dilluns i dimecres de 18:00 a 19:30.

Condicionament físic en familia.

Divendres de 17:30 a 19:00.

Curset DEFENSA PERSONAL
Dimarts i divendres en els mesos de febrer o març

 

El centre i les seves instal•lacions.
El CEIP Vénda d'Arabí és un centre d’Educació Infantil i Primària. El centre té una capacitat aproximada d’uns 530 alumnes, que es reparteixen en dues línies: 6 unitats a E. Infantil i 12 a E. Primària i una aula d'ASCE. El centre es va crear per donar resposta a la manca de centres d’EI i EP que patia el nucli urbà del poble de Santa Eulària des Riu.
El recinte educatiu està situat en un terreny de 6779.70 m, consta d’un edifici principal amb forma de U i un annex. Una de les ales de l’edifici principal és de planta baixa i és on es troben les 6 aules d’EI, cadascuna amb una gran terrassa i l’aula de psicomotricitat. L’altra ala és de dues plantes i podem trobar en la planta baixa els despatxos, cuina, menjador,sala polivalent , reprografia,magatzems, aula ASCE i aules 1r cicle; en la planta de dalt trobem les aules de 2n i 3r cicle, aules petites per desdoblaments/reforços, biblioteca, sala d’informàtica per a EP, sala d’informàtica per EI, aula de música insonoritzada i la sala de professors.

Aquest edifici està comunicat mitjançant un porxada amb el pavelló d’ EF amb quatre vestuaris. El centre no té barreres arquitectòniques, disposem dins i fora del recinte de rampes per facilitar l’accés, com també d’un ascensor per poder pujar a la segona planta. L’edifici està preparat a nivell d’infraestructures per les TIC. Les aules d’EI, sala de psicomotricitat, aula UEECO i pavelló d’EF tenen el terra de linoli un aïllant tèrmic molt agradable.
Al voltant de l’edifici trobem els següents espais: pàrquing per professors, dues pistes poliesportives, pati d’EI equipat amb esgronxadors adaptats a les nee, hort, jardins i esgronxadors d' EP.
El centre està ubicat en una zona perifèrica del poble de Santa Eulària del Riu, en un entorn rural envoltat de bosc i alguna casa unifamiliar, i també amb les instal•lacions esportives municipals del poble just davant de l’escola: piscina, pavelló, camp de futbol amb gespa artificial, pistes de tennis, pista d’atletisme i altres pistes polivalents.


La nostra filosofia.
És ajudar als infants mitjançant una metodologia constructivista a assolir un desenvolupament integral i una socialització i integració plena al seu entorn.


El nostre personal.
El composen un equip de treball implicat en la creació d’un centre que cerca la qualitat educativa.
Al centre, treballem un equip de mestres amb diferents especialitats:
Especialistes d'Educació Infantil.
Especialistes d'Educació Primària.
Especialistes d'EF.
Especialista d'Educació Musical.
Especialista de Pedagogia Terapèutica.
Especialista d'Audició i Llenguatge.
Especialistes d' Educació de llengua estrangera, anglès.
Mestre d'atenció a la Diversitat.
EOEP: psicopedagoc i treballadora social.

Altres professionals:
Psicoterapeuta.
ATE.
Monitors Menjador i Escola matinera.
Monitors i educadors Activitats Extraescolars.
Personal de neteja i manteniment de l'Ajuntament.

Altres dubtes a secretaria en horari d’atenció al públic.

 
 
  Site Map