ceipvendadarabi@educaib.eu

 

Optimitzat per

 
 
 

 

Primera quincena COVID 19

Benvolgudes famílies,
Seguint les indicacions de la Conselleria d'Educació, totes les activitats lectives presencials, les activitats extraescolars, etc. estan suspeses fins dia 27 de març inclòs.

COMUNICATS:

CIRCULAR

TÀSQUES

NO ESTEM DE VACANCES, ni l'alumnat ni el professorat.

Insistiu als vostre fills/es d'aquest fet.

Qualsevol canvi que es produeixi us el comunicarem a través dels mitjans oficials: Gestib, correu electrònic, plana web.

Durant aquest temps seguiu les instruccions de la Conselleria de Sanitat en tot moment respecte al tractament de la malaltia.

No feu cas de la rumorologia i consultau sempre fonts autoritzades:

http://www.caib.es/sites/coronavirus/es/portada/

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm

És responsabilitat de tots.

ÀNIM !!!

CEIP VÉNDA DA'ARABÍ

 

 
 
  Site Map